Struktura obuke "Internet marketing za menadžere" (Program Syllabus)

- Preuzmite detaljnu strukturu obuke

Obuka "Internet marketing za menadžere" zamišljena je na takav način da polaznik obuke dobija isključivo praktična znanja koja su u vezi sa realanim procesom poslovanja u firmama. Naše višegodišnje iskustvo na polju primene Internet tehnologija u poslovnom okruženju omogućilo je identifikaciju najbitnijih strategija, tehnologija i taktika Internet marketinga koje su direktno primenljive u domaćem poslovanju firmi.

Obuka je organizovana u sedam relativno obimnih lekcija (u proseku sedam stranica A4 formata po lekciji), koje prate marketinški proces od njegovih klasičnih osnova (prva lekcija), preko definisanja Internet marketing strategija (lekcije 2 i 3), tehnologija i taktika unapređenja Web sajta i oglašavanja (lekcije 4 i 6), evaluacije marketinških efekata (lekcije 5 i 7) i načina upotrebe i primene naprednih online poslovnih modela (lekcija 7).

Obuka je zamišljena po principima intenzivnog samostalnog obrazovanja, gde se polaznik motiviše da u što kraćem vremenskom roku savlada gradivo, na način i u vreme kada to njemu/njoj odgovara. Ovo znanje polaznik obuke odmah zatim može koristiti u praksi.

Potrebno predznanje

 • Završena Osnovna škola,
 • Poznavanje osnovnih Internet procedura i programa (Internet, e-mail, ftp, news, web browsers), uključujući poznavanje procedure download-a dokumenata.
 • Pristup Internetu, uključujući posedovanje e-mail adrese.
 • Poznavanje rada u programima MS Power Point i Adobe Acrobat reader.

Ako nemate osnovna znanja o radu na Internetu, preporuka je da završite neki od osnovnih računarskih kurseva koji uključuju i obuku iz osnova Interneta, ili samostalni osnovni Internet kurs.

Sadržaj obuke

Obuka "Internet marketing za menadžere" sastoji se iz sedam lekcija:

 1. Osnovne koncepcije Internet marketinga
 2. Strategija nastupa firme na Internetu 1
 3. Strategija nastupa firme na Internetu 2 (operativne procedure i dokumenti)
 4. Metode privlačenja online korisnika
 5. Statistike posećenosti
 6. Kreiranje reklamnih kampanja
 7. Roi kalkulator i unapređenje poslovnog nastupa na Internetu

Usklopu adekvatnih lekcija nalaze se tri demo programa koje polaznici za vreme trajanja obuke mogu slobodno koristiti:

 • Analiza i izbor dobavljača usluga izrade Web prezentacije
 • Analiza, optimizacija i odabir medija za online oglašavanje
 • Računanje efekata online oglašavanja (ROI kalkulator)

- Preuzmite detaljnu strukturu obuke

Za dodatne informacije:

P2 Internet
Šekspirova 3, 21000 Novi Sad
obuka@pretraga.co.yu
tel: +381 64 256 16 75