Dobijanje sertifikata

P2 Internet sertifikat za obuke i seminare

Polaznik obuke dobija sertifikat o položenoj online obuci "Internet marketing za menadžere", kada položi završni test. Sertifikat se šalje polazniku obuke u bilo koju državu u svetu, a slanje sertifikata je uračunato u cenu obuke.

Agencija P2 Internet koja izdaje sertifikat za pohađanu ili položenu online obuku "Internet marketing za menadžere" ima formalno/pravnu mogućnost da izdaje sertifikate koji se prilažu uz radnu knjižicu. Svaki sertifikat ima svoj identifikacioni broj i svoju vrednost (težinu).

Za slučaj konkretne obuke, najveću težinu ima sertifikat o položenoj klasičnoj obuci "Internet marketing za menadžere", koja se pohađa u navedenim centrima za obuku, (podaci na prvoj stranici informacija o obuci). Sledeći po vrednosti je sertifikat o položenoj online obuci "Internet marketing za menadžere". Ova dva sertifikata se mogu prilagati uz radnu knjižicu. Najmanju težinu ima sertifikat o pohađanoj online obuci "Internet marketing za menadžere" koji se ne prilaže uz radnu knjižicu (ali se može navoditi u referencama - CV).

Di:Vision Graphic Design