Mišljenja korisnika

Kurs "Internet Marketing za Menadžere" P2 Internet Agencije iz Novog Sada unosi dašak svežine u ustajalu atmosferu lokalnog poslovnog okruženja. Namenjen menadžerima preduzeća u Srbiji, a i šire, predstavlja neophodan alat svakome ko svoju firmu želi da uvede u svetske tokove poslovanja. Dobićete mogućnost da od kuće, sa posla, iz Internet kafea, u slobodno vreme, kad vam odgovara, pohađate ovaj izvanredno koncipiran kurs i steknete ova danas neophodno potrebna znanja i iskustva.

Poznavanje osnovnih principa Internet marketinga nije više esoterična oblast nove ekonomije, već neophodno sredstvo opstanka i uspeha bilo kog preduzetništva. Ukoliko ste menadžer, male ili velike firme, i želite da ostanete kompetentni u svom okruženju koje sve više zavisi od poznavanja nove ekonomije, ovo je za vas. Posebna interaktivnost koju pruža ovaj kurs na Internetu, omogućiće da lako i brzo, kao kroz igru, upoznate suštinu Internet marketinga, baš kao i na predavanjima Dragana Varagića, tvorca jednog od prvih on-line kurseva na našim cyber prostorima.

Miodrag Kostić
www.clicksbroker.com
(ex. direktor marketinga Verat.net-a)


Počeci mog bavljenja Internetom poklapaju se sa prvim obukama pod zajedničkim nazivom Internet markertinga za menadžere koje je Dragan Varagić organizovao u Novom Sadu a potom i u Beogradu. Danas nije potrebno da na kvalitetan kurs iz Internet marketinga idete iz svog stana on je tu na samo nekoliko klikova miša od vas. Gospodin Varagić se potrudio da nam omogući da znanje steknemo i inoviramo iz fotelje u vreme i po rasporedu koji nam najviše odgovaraju. Dugogodišnje iskustvo predavača na mnogim kursevima, obukama i u školama i rad na moderisanju web foruma pomoglo mu je da materijal koga ima u obilju pretvori u sled jasnih lekcija kojima se pristupa preko web brauzera.

Online obuke su odličan način da se širokoj populaciji osoba koje su lično zainteresovane ili ih posao koji rade i pozicija na kojoj se nalaze usmeravaju da se obrazuju u oblasti marketinga uz primenu servisa Interneta, omogući pristup materijalima koji ovu oblast obrađuju. Ukoliko se kao autor javlja osoba, kao što je Dragan Varagić, koja u sebi objedinjuje poznavanje teorije i svetskih trendova sa bogatim iskustvom stečenim u radu na projektima za domaće i inostrane naručioce u pozitivan ishod procesa usvajanja i primene znanja ne treba sumnjati.

Miloje Sekulić
e magazin
www.emagazin.co.yu
direktor, glavni i odgovorni urednik