Česta pitanja i odgovori

Zašto da pohađam ovu obuku kada ima toliko tekstova na sajtu, a imam i vašu knjigu kojoj se nalaze dodatni tekstova na ovu temu?

Tekstovi na sajtu i u knjizi "Vodič kroz raj i pakao Internet marketinga" predstavljaju veoma dobru osnovu za upoznavanje sa tematikom Internet marketinga. Cilj obuke "Internet marketing za menadžere" jeste predstavljanje primene Internet marketing strategija u realnom poslovnom okruženju. Kroz veliki broj primera iz domaće poslovne prakse, polaznici obuke se osposobljavaju za konkretnu primenu Internet marketing strategije u svom poslovnom okruženju. Tematika i način predstavljanja sadržaja obuke "Internet marketing za menadžere" su drugačiji u odnosu na sajt i knjigu, što znači da polaznici obuke dobijaju dodatna znanja u odnosu na sadržaj sajta i knjige. Obuka "Internet marketing za menadžere" predstavlja celinu za sebe, sto znači da se završetkom pohađanja obuke dobija zaokruženo znanje iz oblasti primene Internet marketing strategija, tehnologija i taktika.

Šta mogu da uradim sa sertifikatom koji se dobija nakon pohađanja obuke?

Agencija P2 Internet koja izdaje sertifikat za pohađanu ili položenu online obuku "Internet marketing za menadžere" ima formalno/pravnu mogućnost da izdaje sertifikate koji se prilažu uz radnu knjižicu. Svaki sertifikat ima svoj identifikacioni broj i svoju vrednost (težinu). Za slučaj konkretne obuke, najveću težinu ima sertifikat o položenoj klasičnoj obuci "Internet marketing za menadžere", koja se pohađa u navedenim centrima za obuku, (podaci na prvoj stranici informacija o obuci). Sledeći po vrednosti je sertifikat o položenoj online obuci "Internet marketing za menadžere". Ova dva sertifikata se mogu prilagati uz radnu knjižicu.

Ako sam ranije pohađao/pohađala kod vas klasičnu obuku " Internet marketing za menadžere", da li bi trebalo da pohađam i ovu online ili klasičnu obuku?

Aktuelna obuka "Internet marketing za menadžere" je sasvim drugačije koncipirana od prethodne (koja je poslužila kao osnova za knjigu " Internet marketing za menadžere") i lepo se dopunjuje s prethodnom istoimenom obukom. Može se smatrati da je aktuelna verzija obuke nastavak prethodne ( Internet marketing za menadžere II). Drugim rečima, ne postoji razlog zašto ne bi pohađali i ovu obuku. Za sve polaznike prethodnih obuka u organizaciji agencije P2 Internet važi popust od 10 odsto.